ТАЙНСТВОТО НА РОЖДЕСТВО Среща-разговор, 20. декември. 2016 г.

Преди много години гностикът Ангелиус Силезиус написа:
"И хиляда пъти да се роди Иисус във Витлеем, но не в теб - печална е твоята съдба."
Рождество е най-големия подарък, който можем да получим като хора! Това е раждането на първоначалната душа, на Светлината вътре в нас. Без него ние си оставаме едно преходно явление, което след физическата смърт малко по малко напълно изчезва. Ако искаме да живеем истински, трябва да пробудим това, което е вечно в нас. И когато Светлината изгрее вътре в нас, тогава сме просветлени и от нас се излива тази чудна Светлина, за която се казва: "Оставете Светлината ви да свети!"

Заповядайте на 20-ти декември (вторник) 2016 г. от 18.30 ч.
в нашия център в гр.Бургас, к-с "Славейков"
(до колелото на изхода за София)
Вход свободен

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра