Лао Дзъ – Дао Дъ Дзин - Долината на Царството 26. февруари. 2017 г.

“Знаещият за своята мъжка сила, но съхраняващ женската мекота,
се явява Долината на Царството.
И тъй като той е Долината на Царството,
непреходната благодат няма да го напусне -
той отново получава безгрижно и непокварено състояние на дете.
Знаещият за своята светлина, но оставащ в сянка,
служи за образец на Царството.
И тъй като той е образец на Царството,
непреходната благодат няма да го подведе,
и той ще се възвърне към Безкрайното.
Знаещият за своята слава, но оставащ в разбиране,
се явява Долината на Царството.
И тъй като той е Долината на Царството,
непреходната благодат ще достигне в него съвършенство,
и той ще се върне към изначалното състояние.
Когато изначалното състояние на простота
се разпространило нашироко, били създадени вещите.
Възползвайки се от тези вещи,
мъдрецът ще стане естествен предводител на работещите.
не причинявайки на никого обида,
той ще управлява за благото на всички.”

Заповядайте на  26-ти февруари 2017 г. от 15:00 ч.

Вход свободен

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. Никола Войводов № 13, от 15:00 ч.