ВЕЧНИЯТ ПЪТ Презентация за гениалния български художник Борис Георгиев, следвал през целия си живот Пътя на сърцето. , 20. януари. 2017 г.

Вечният път е пътят навътре, към истинското Себе, "към най-вътрешната светиня";
пътят на завръщането, на реализацията на Бога вътре в нас и в такъв смисъл - на Себереализацията.

Заповядайте на  20-ти януари 2017 г. от 18:30 ч., Зала Верен, площад Славейков №1

Вход свободен

Адрес на събитието

Зала Верен, площад Славейков №1

от 18:30 ч.

София