ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ДУХОВНОТО ЯДРО 15. март. 2017 г.

Светлината установява връзка с Духовната искра, за да я пробуди. Хората осъзнават все повече опасността, която заплашва човешката душа, и се стремят да избягнат коварните мрежи. Те насочват желанието си към Истината, абсолютната Истина, която не е предписана от никой авторитет. И именно това желание привлича към тях висшите сили. Ставайки все по-съзнателни, те откриват Пътя, който води към Духовното ядро на техния микрокосмос.


Заповядайте на 15-ти март(сряда) от 18:30 ч. в нашия център в гр. ПЛОВДИВ
Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

сряда от 18:30 ч.

Пловдив