Лао Дзъ – Дао Дъ Дзин - И най-съвършеното оръжие е предмет на беди 21. май. 2017 г.

“И най-съвършеното оръжие е предмет на беди. Всички го презират.
И затова на този, който притежава Дао, оръжието му е чуждо.
В дома на мъдреца лявата страна е страната на благородството.
Военоначалникът предпочита дясната.
Всяко оръжие е предмет на беди, и мъдреца не се нуждае от него.
Мъдрецът се хваща за оръжието само тогава,
когато това е невъзможно да се избегне.
За мъдрецът покоя и тишината имат висша ценност.
Победата за него не е повод за ликуване,
защото да се държи така, означава че се наслаждава на убийствата.
А този, който се наслаждава на убийства,
никога не достига целта си – правилното управление на царството.

Лявата страна е най-благоприятна за всичко, което носи щастие,
дясната е оставена за беди и нещастия.
Младшият по чин стои отляво, а неговия началник – отдясно.
В какъвто ред стоят те, в такъв и ще се крият.
Убилият множество хора трябва да скърби по тях и да ги оплаква.
На победителят в битката трябва да се даде място,
отделено за оплаквания на мъртвите.”

Заповядайте на  21-ви май 2017 г. от 15:00 ч.

Вход свободен

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. Никола Войводов № 13, от 15:00 ч.