Ядрото е във всеки 30. юли. 2017 г.

Лекториум Розикруцианум
Интернационална школа на Златния Розенкройц


400 ГОДИНИ РОЗЕНКРОЙЦ
ЗОВ ЗА НОВО ВДЪХНОВЕНИЕ
Лекционен цикъл - 2017


на 22.04.2017 1. "Тихият зов от вътрешния извор"
на 01.05.2017 2. "СЕДЕМТЕ ВЪЖЕТА"
на 04.06.2017 3. ПАРАЦЕЛЗ
на 02.07.2017 4. "ДОМЪТ НА СВЕТИЯ ДУХ">
на 30.07.2017 5. "Ядрото е във всеки"

Цикъл от лекции посветени на 400-годишнината от излизането на трите книги на класическите розенкройцери:
"Зовът на Розенкройцерското братство" от 1614 г.
"Веруюто на Розенкройцерското братство" от 1615 г.
и "Алхимичната сватба на Християн Розенкройц" от 1616 г.

Във всеки човек се намира едно духовно ядро, около което е сътворено неговото същество. Това ядро е известно под много други имена: Духовна искра, Праатом, отразяващ атом, Иисусово семе, скъпоценността в лотосовия цвят и т.н. То съдържа целия план за развитие на съществото. Но в сегашния човек е латентно и затова човекът върви по своя път в страдания и мъки. Само да можеше да пробуди това Духовно ядро ...

Заповядайте на 30-ти юли(неделя) от 18:00 часа в нашия център в гр. Варна на петата лекция на тема: "Ядрото е във всеки"

Вход свободен 

Свързани събития

02 юли 2017 г. | Варна Домът на Светия Дух

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж

от 18:00 ч.

Варна