ПЪТУВАНЕ В НЕОЧАКВАНОТО ФАМА ФРАТЕРНИТАТИС РОЗЕНКРОЙЦЕРСКИ МАНИФЕСТИ 1614 - 2014 В ТЪРСЕНЕ НА СЛЕДИТЕ, 07. октомври. 2017 г.

Лекториум Розикруцианум
Интернационална школа на Златния Розенкройц


400 ГОДИНИ РОЗЕНКРОЙЦ
ПЪТУВАНЕ В НЕОЧАКВАНОТО
ФАМА ФРАТЕРНИТАТИС РОЗЕНКРОЙЦЕРСКИ МАНИФЕСТИ 1614 - 2014 В ТЪРСЕНЕ НА СЛЕДИТЕ


Чистият дом, който построява Християн Розенкройц, „Новият дом в Европа”, е като новото светлинно поле, атмосферата, от която в западния свят се зараждат новите духовни възможности. Необвързано с властващата гледна точка на науката, църквата и държавата, то представлява синтез, от който възниква нова визия. Именно тази атмосфера братята розенкройцери наричат „Дом”.

"Тези, които са родени в Духа, осъзнават своята свързаност с другите. Ако тя се разпознае от всички нас, тогава ние сме сродни в духа и сме един за друг „братя и сестри”. Заедно в една и съща насоченост ние изграждаме Дома на Светия Дух, Дома Sancti Spiritus."

Заповядайте на 7-ми октомври(събота) от 15:00 часа в нашия център в гр. Варна.

Вход свободен 

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж

от 15:00 ч.

Варна