СИЛА И НАСИЛИЕ среща - разговор, 25. януари. 2018 г.

Здравейте,
поредната ни среща в четвъртък с интересуващи се ще бъде на тема:
"Сила и насилие"
Заповядайте!

25-ти януари (четвъртък) от 18:00 до 19:00 часа
Духовна школа на Златния Розенкройц, център Бургас

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра