Българските поети-символисти Познатите непознати гениални българи, 09. ноември. 2017 г.

Адрес на събитието

СОФИЯ

Столична библиотека, зала Вяра, пл. Славейков 1, от 18:30 ч.