Дао Дъ Дзин в светлината на Универсалното Учение лекционен цикъл, 26. ноември. 2017 г.

Независимо, че се изявява на хората през различните епохи по различен начин, в основата си Пътят на спасението е един и същ. Преди няколко хиляди години в източна Азия Лао Дзъ е проповядвал Дао. Какво е Дао? Какво проповядва Дао? Има ли нещо общо с живота ни днес?"Дао, което може да бъде изказано, не е вечното Дао.
Име, което може да бъде назовано, не е вечното име.
...
"В един прост ред е събрано моето учение,
И моите постъпки са здраво свързани с него
Но, поради множеството тълкувания, давани от хората,
В кълбо от обърканост е омотана и скрита същността."

В началото на своя Път към осъзнаване, всеки човек застава лично пред Дао и разбира, че единственото което може да направи, е да освободи себе си от всичко и да приеме в себе си светлинната сила на Дао, която да го поведе към осъществяване. Този път води обратно към първоначалното жизнено поле, към онова, което за земята е не-битие, но реално представлява истинското битие.
Заповядайте на 26 ноември 2017 от 15:00 ч.
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж

от 15:00 ч.

Варна