СРЕДАТА НА ВСИЧКО Презентация и среща-разговор по въпроси, свързани с духовността, живото християнство и фазите на възстановяване на вътрешния храм. , 02. декември. 2017 г.

Истинското духовно развитие означава строеж върху крайъгълния камък, използвайки този семенен атом като основа на регенерация на вътрешния храм.
Този вътрешен храм трябва да бъде възстановен.
Заради това розенкройцерите практикуват „вътрешно християнство“.
Старият храм трябва да бъде изчистен и трансформиран в нов.Ако поставените теми вълнуват и Вас, ще се радваме да се срещнем
на 2-ри декември 2017 г. от 11:00 ч.

Вход свободен!

Адрес на събитието

гр. Враца

галерия „Оптимус“, ул. Никола Войводов № 13, от 11:00 ч.