БЪЛГАРСКИТЕ ПОЕТИ-СИМВОЛИСТИ от цикъла “Познатите - непознати гениални българи“, 20. януари. 2018 г.


Това е поредната ни среща от цикъла “Познатите - непознати гениални българи“. Ще се докоснем до вътрешния огън на поетите–символисти : Димчо Дебелянов, Теодор Траянов, Николай Лилиев, Христо Ясенов, Людмил Стоянов, Трифон Кунев. Личности, които са достигнали границите на природното битие – видели чуждата нищета и страдание, осъзнали ограничеността на личните и социални взаимоотношения, те се изправят до предела на този свят, виждат безсмислието на битките, стремежите и копнежите на материалната душа и свят. Тогава започват да търсят и да изразяват това, което носят в себе си – предопределението си за безсмъртие.

Заповядайте на 20-ти януари 2018 г. от 14:00 ч. в Зала Тракарт - Археологическият подлез.

Адрес на събитието

Пловдив

Зала Тракарт - Археологическият подлез, от 14:00 ч.