ГНОСТИЧНАТА МЪДРОСТ Трета лекция от поредицата "На парага на едно Ново време", 30. май. 2012 г.

Трета лекция от поредицата "На парага на едно Ново време", (презентация и дискусия)

Заповядайте на бул. "Васил Априлов" № 39, ет.2 , от 18.30 ч.

Адрес на събитието

ул. Волга № 47,

център Лекториум Розикруцианум - Пловдив

Подробно за центъра

Галерия