ХРИСТИЯНСКАТА МИСТЕРИЯ НА РОЗАТА И КРЪСТА ОТКРИТА ХРАМОВА СЛУЖБА, 25. февруари. 2018 г.

Днес, в нашето технологично ориентирано време, време на материален прогрес, човекът се оказва отново изправен пред задълбочаващата се вътрешна криза - постоянно да изживява дълбоката пропаст между това, към което подсъзнателно се стреми и мечтае, и изпълнената с опасности и страдания жизнена реалност.

Днес човечеството повече от всякога се нуждае от нови ценности, от това да си припомни древните истински корени на своето съществувание.

В това време на задълбочаваща се бездуховност започна рискованото дело на Мистерийната школа на Розата и Кръста, която днес отново говори за християнската мистерия и предлага на всеки търсещ открито онова първоначално езотерично знание, което е познато с името Универсалното учение.

Ако ви интересува тази духовна тема, заповядайте на нашата открита храмова служба на 25-ти февруари (неделя), начало 11:00 часа
Молим ви да бъдете точни!

Духовна школа на Златния Розенкройц, център Бургас

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра