ИЗБОРЪТ - СЪЩЕСТВУВАНЕ В МРАКА ИЛИ ЖИВОТ В СВЕТЛИНАТА 16. май. 2018 г.

Целият живот на човека е резултат от избора, който е правил в един или друг момент. Но колко често резултатът от нашия избор не ни харесва и тогава с целия спектър от негативни емоции и чувства се оправдаваме с вечното "Нямах избор!". Всъщност винаги имаме избор – всеки ден можем да избираме дали да продължим да се лутаме в мъглата на илюзиите, с които щедро ни обгръща диалектиката или да се вслушаме в зова на сърцето, откъдето един непрестанен копнеж към светлината и доброто ни насочва към верния път. Но за правилния за нас избор се нуждаем и от знание. Още от зората на човечеството Универсалното учение съпътства човека и му предоставя цялото знание, от което се нуждае.
Във всички времена събуденият човек е заставал пред избора за двата пътя – пътят към живота и пътят към смъртта. Пътят на човека през света на диалектиката е един живот, който води към смъртта. Пътят на Ендура е пробуждането на Божествената същност в човека чрез едно доброволно "умиране", което води към нов живот. Всеки сам решава какъв избор да направи – дали да продължи съществуването в мрака на диалектиката или да избере животът в светлината

Заповядайте на 16-ти май (сряда) 2018 г. от 18:30 часа
в нашия център в гр. Пловдив
Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

сряда от 18:30 ч.

Пловдив

Галерия