ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ 12. май. 2018 г.

Мнозина през вековете са търсили Граала - според историята съдът с кръвта на Иисус.
Какво обаче представлява Граалът и къде трябва да се търси?

Ако и вие си задавате тези въпроси,
заповядайте на 12-ти май (събота) 2018 г. от 13:00 часа в читалище "ФАР"

Вход свободен

Адрес на събитието

Бургас

Читалище ФАР, ул. Странджа № 20, от 13:00 ч.