ИНФОРМАЦИОНЕН КУРС в град Русе ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ, 22. април - 14. юли. 2012 г.

В седем информационни лекции, от 22 Април до 14 Юли, Лекториум Розикруцианум ще запознае интересуващите се от град Русе с информационния курс ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ

Той ще се провежда в хотел "Бистра и Галина", ул.Хан Аспарух 8, конферентна зала (или малка бизнес зала)

22 Април, Неделя -    18.00 - "Божественият праатом в човека"
05 Май, Събота -     18.00  - "Две жизнени полета, два природни порядъка"
12 Май, Събота -     18.00 - "Човекът като микрокосмос. Новораждане или реинкарнация"
02 Юни, Събота -     18:00 - "Фундаменталната промяна. Ендура. Трансфигурация"
16 Юни, Събота -     16:00 - "Истинската молитва. Сили на заблудата. Пътят на освобождение"
30 Юни, Събота -     16:00 - "Универсалното учение. Библията"
14 Юли, Събота -     16:00 - "Пътят на ученика в силовото поле на Духовната Школа" 

вход свободен!

Свързани събития

02 юни 2012 г. | Русе ХРАМОВИЯТ ЧОВЕК - КРАЛСКОТО ИЗКУСТВО НА ГРАДЕЖА

Адрес на събитието

Русе,

гр.Русе, хотел "Бистра и Галина", ул.Хан Аспарух 8, конферентна зала (или малка бизнес зала),