УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО И УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ 03. юни. 2018 г.

"Мнозина мислят, че в новото учение няма наука, която може да се приложи.
Те считат, че това, което тук се преподава, не е реална наука.
Казвам: Покажете вашата наука! Де е вашата наука, де е вашата философия? Какви са резултатите от съвременното възпитание? Днес има много възпитателни методи и системи. Какви резултати дадоха те? Вие ще възразите, че човечеството е имало велики философи, като Платон, Аристотел, Кант, Бейкън и пр. Питам: Какво направиха тези философи? Кант можа ли да преобрази Германия? Бейкън можа ли да преобрази Англия? При толкова много философски школи и системи човечеството днес се намира в положението на фалирал търговец. Съвременните хора се нуждаят от философия, която има живо, практическо приложение в живота.
Иначе, вървят ли по стария път, те ще имат старите резултати."

Коя е тази универсална философия и кое е това универсално учение?
Заповядайте на 3-ти юни (неделя) от 17:30 ч. в “Парк-хотел Централ”, гр.Сливен

Вход свободен

Адрес на събитието

СЛИВЕН

“Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6 от 17:30 часа