Завръщането - звездният път на пробудените души презентация, последвана от дискусия, 13. юни. 2018 г.

Днешният човек, който нарича себе си „венец на природата”, някога в правремената беше обитател на свръхприродата, на царството на Светлината. Но поради нарушение на космическите закони една група от небесните обитатели загуби божествения си лик и за нея беше създаден диалектичния свят. Човекът е пленен в това поле на съществуване и е държан в него чрез едно електромагнитно поле на напрежение. В процеса на падението човекът постепенно загуби връзка с Твореца и забрави, че е дете на Светлината. Човекът стана част от диалектиката, от обикновената природа, а съществуването му тук е едно непрестанно въртене в колелото на раждането и смъртта.


   Човекът забрави Бащиния си дом, но Отецът не забрави падналия човек. Братството на Светлината, Божествената йерархия, не е преставала да се грижи и помага за завръщането на падналите души още от мига на тяхното падение. Методите и средствата са зависели от времето и обстоятелствата. И когато едни от тях са загубвали своята сила, тогава на човека са давани нови.

Заповядайте на 13-ти юни (сряда) 2018 г. от 18:30 часа в нашия градски център в гр.Пловдив.
Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ,

сряда от 18:30 ч.,

Пловдив