РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ - ВЧЕРА И ДНЕС Пътят на розенкройцерите през вековете, 02. юни. 2018 г.

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж,

от 17:00 ч.,

Варна