ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА 26. март. 2022 г.

Някога, в правремената, човечеството обитаваше света на Светлината, Божието царство или както е наречено в Универсалното учение, Шестата космическа област. В резултат на злоупотреба с подарените божествени сили, една част от него пропадна в Седмата космическа област, където за тези души Божествената йерархия създаде един авариен, извънреден порядък, наречен диалектичен свят.
Каква е целта на този т.нар. авариен порядък?

Ако искате да разберете повече, заповядайте на 26-ти март (събота) 2022 г. от 16:30 ч. в хотел "Вега".
Вход свободен

Адрес на събитието

Русе,

хотел Вега, ул. Александровска 48, от 16:30 ч.,