БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Връзката между богомили, катари и розенкройцери., 23. септември. 2018 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 23-ти септември (неделя) 2018 г. от 11:00 часа
в гр.Габрово, Конферентна зала на МОЛ Габрово
бул. "Васил Априлов" № 40, ет. 5
Входът е свободен

Свързани събития

23 септември 2018 г. | Велико Търново БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ 23 октомври 2021 г. | Хасково БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ

Адрес на събитието

Габрово

Конферентна зала на МОЛ Габрово, бул. "Васил Априлов" № 40, ет. 5, от 11:00 ч.