АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ Как в рамките на един алхимичен процес човекът се одухотворява и достига съвършенство?, 08. май. 2021 г.

Алхимията, известна като наука за превръщането на металите, в духовния си вариант е науката за превръщането на оловото (символизиращо природния човек) в злато (Духовния човек).
Така в рамките на алхимичния процес човекът се одухотворява и постига съвършенство.

Заповядайте на 8-ми май (събота) 2021 г. от 14:00 часа
Малката конферентна зала на х-л Родопи, бул. "България" №39, ет. 5

Вход свободен
Свързани събития

04 ноември 2023 г. | Кърджали АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ

Адрес на събитието

Хасково

Малка конферентна зала на хотел "Родопи", бул. "България" № 39, ет. 5, от 14:00 ч.