ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола?, 24. ноември. 2018 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват. Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 24-ти ноември (събота) 2018 г. от 16:30 часа в “Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6

Вход свободен

Адрес на събитието

СЛИВЕН

“Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6 от 16:30 часа