ИСТИНА И ЗАБЛУДА Какво е истина?, 13. ноември. 2018 г.

В днешно време човек плува в морето от информация на книгите и интернет пространството. Сетивата постоянно регистрират различни събития, които се обработват чрез съзнанието. Знаем ли обаче какви сили и принципи действат зад явленията? Кое „поддържа цялостта на света в неговата най-дълбока същност”? И защо този свят е препълнен с конфликти?
Когато в нашия съвместен живот нещо не върви както трябва, стигаме до заключението, че някъде е направена грешка. Но възможно ли е болките и страданията в нашия живот и дори преходността и смъртта да са признаци на една грешка?
Универсалното учение обяснява, че истинската същност на болките, страданията и преходността са последиците от грешка, направена от човешката душа. Грешка на скрити в нас могъщи сили, на които сме само преходен израз.
Когато човек започне да осъзнава своето падение и илюзията, че земният свят е истинският, в него назрява решение за освобождаване от тази заблуда. Това решение винаги се съпровожда от познанието за съществуване на един Божествен свят. Защото който желае да гради живота си разумно, в съзвучие със законите на Духа, трябва да познава Универсалното учение, което е истината на Духа.
Но как може да се познае истината на Духа? - Затова е необходим един вътрешен поглед. Защото истината се отнася до сили и закони, които поддържат света в неговата вътрешност.

Приятели,
Школата на Златният Розенкройц ви кани на една поредица от срещи-разговори за Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света. На тези срещи ще си изясним понятия като микрокосмос и макрокосмос, спиритизъм, алхимия и космическа революция. Ще говорим за двете жизнени полета и библията.

Първата среща от този цикъл, на тема „Истина и заблуда”, е на 13 ноември, от 19.00 часа, в Зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Адрес на събитието

СОФИЯ

Зала “Есенс”, ул. “6-ти септември” №37 (вътрешен двор), от 19:00 ч.