СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ ЗА СВЕТА Себепознанието е фундаменталното условие за вървенето по гностичния път., 27. ноември. 2018 г.

Приятели,
Поредицата от срещи–дискусии ” Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света” на Школата на Златният Розенкройц продължава със втората тема „Себепознание и познание за света”.
В центъра на човешкото същество съществува един духовен атом, една точка на докосване с Универсалната истина, със света на Духа. От тази точка на контакт, от време на време в нас възникват въпроси относно смисъла на живота и предопределението на човешкото съществуване. Тогава на човека започва да говори Универсалната истина и той усеща, че животът му е вплетен в много по-сложни взаимовръзки от тези на ежедневието, защото в тази Роза се намира – както в едно семе, в един Духовен атом – един цял свят, светът на вечния Дух. Сега Розовата пъпка в нас е още затворена. Защото този атом, който възприема Духовното, е все още латентен, недействащ. Ако обаче човек осъзнае Универсалната истина и тя оживее в него, тогава Розовата пъпка се разтваря на кръста. Всички възражения и предразсъдъци, всички досегашни заблуди в човека постепенно изчезват.

Срещата ще се състои на 27 ноември, от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.