ЧИСЛАТА - ИСТОРИЯТА НА ЖИВОТА Тайните на числата, 12. декември. 2018 г.

От най-ранната история на човечеството мистериите на природата са записвани и обяснявани чрез числа, геометрични фигури и символи. В античността хората възприемали числата като духовни качества, с чиято помощ можели да разберат реда и изграждащата сила, чрез които са се развили космосът, нашата земя и първоначалните елементи. Универсалната геометрия е наука, която в наше време се възвръща отново в съзнанието на човечеството. Ядрото на тази геометрия, изучава езика на формите и съотношенията в природата. Много учени и философи са виждали и все още виждат в универсалния език на геометрията, първоначалния език на вселената, тъй като отправните й точки остават неизменно едни и същи. Те изучават нейните закони, за да открият първичната основа или първичните съотношения в космоса.

Заповядайте на 12-ти декември (сряда) 2018 г. от 18:30 часа в нашия център, район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

сряда от 18:30 ч.

Пловдив