ДВАТА ПОРЯДЪКА Тук ли е истинския Дом на човека?, 11. декември. 2018 г.

“Този свят не е само затвор, наказателна колония, но същевременно и едно място на милост, където се опитват да ни помогнат отново да станем Божии деца.... Съществуват две атмосферни полета: не едното тук, а другото някъде другаде, а две едновременно съществуващи тук полета. Едното се обозначава като полето на падението и на милостта, на търпението и на помощта. Другото е полето на Абсолютното и Божественото. Двете съществуват в един и същи момент в едно и също пространство, тук и сега. Божието царство и неговата жизнена атмосфера е по-близо от ръцете и краката ви, то е във вас.”

Заповядайте на третата среща от цикъла ” Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света”, която ще се проведе на 11-ти декември, от 19.00 часа, в Зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.