МИКРОКОСМОС И РЕИНКАРНАЦИЯ 19. февруари. 2019 г.

Всеки, живеещ в своя микрокосмос е наследник на цяла поредица от личности, оставили в него есенцията от своите мисли, чувства и действия. Неговото същество е отражение на натрупаната в микрокосмоса наследствена карма, и човек се възползва или страда от резултатите на своите микрокосмични предшественици. А той самият подготвя през живота си условията, при които неговият наследник ще живее в същия този микрокосмос. Докато личностите, наследяващи една след друга един микрокосмос, живеят егоцентричен живот, те и микрокосмосът ще остават привързани към колелото на раждане и смърт в тази земна природа. Тежестите и веригите на това състояние ще стават все по-непоносими. Колко дълго трябва да трае този процес на прераждане? Колко голямо трябва да стане страданието и колко гъста тъмата? Това ще продължи дотогава, докато една личност не вземе твърдото решение да встъпи в процеса на фундаменталната промяна. Това означава, съзнателно да се посвети на плана за спасението, който тогава ще й бъде известен и тя ще го изпита като единствения изход в Розата на своето сърце.

Приятели, заповядайте на шестата беседа от цикъла ” Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света”, която ще се проведе на 19-ти февруари, от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Свързани събития

05 февруари 2019 г. | ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПРОМЯНА. МИКРОКОСМОС И МАКРОКОСМОС. 12 февруари 2019 г. | СРЕДАТА НА ВСИЧКО

Адрес на събитието

СОФИЯ,

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.,