УЧЕНИЕТО НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - СЪЩНОСТТА НА БОГ 10. март. 2019 г.

В презентацията „Учението на Хермес Трисмегист - същността на Бог” ще разгледаме откъси от осмата книга (глава) от Корпус Херметикум, едно от най-значимите духовни произведения в човешката история. Темата, която ще разискваме е същността на Бог и неговата изява в Творението.

Заповядайте на 10-ти март (неделя) 2019 г. от 17:00 часа в малката конферентна зала на хотел "Железник"
Входът е свободен

Адрес на събитието

малка конферентна зала на хотел Железник, ул. "Парчевич" №1

от 17:00 часа

Стара Загора