УЧЕНИЕТО НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - СЪЩНОСТТА НА БОГ 24. март. 2019 г.

В презентацията „Учението на Хермес Трисмегист - същността на Бог” ще разгледаме откъси от осмата книга (глава) от Корпус Херметикум, едно от най-значимите духовни произведения в човешката история. Темата, която ще разискваме е същността на Бог и неговата изява в Творението.

Заповядайте на 24-ти март (неделя) 2019 г. от 11:00 часа в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 206
Входът е свободен

Адрес на събитието

Кърджали

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 206 от 11:00 ч