ВОДОЛЕЙ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА Презентация, 09. април. 2019 г.

Излъчванията на Водолея стимулират развитието на определени качества.
Епохата на Водолея се свързва с:
   • Развитие на съзнанието
   • Дематериализация
   • Откритост и прозрачност
   • Братството и равенство
   • Автономия (не приемане на авторитети)

Водолеят е свързан с космичния огън: как ще реагираме на тези високи вибрации?

Приятели, заповядайте на 9-ти април (вторник) 2019 г. от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.