ЗАБЛУДАТА НА ПРЕРАЖДАНЕТО 23. април. 2019 г.

   В Божия спасителен план е предвидено човекът, минавайки през школата на опитностите, да получи възможността да достигне отново изначалното си безсмъртие. Природно-роденият човек носи в себе си единствения шанс да освободи потъналия в смърт и тъмнина микрокосмос и да му подари вечен живот.
   Земният човек живее само веднъж! Той притежава една душа- също природна и смъртна. Библията, Универсалното учение и фактите са напълно ясни и категорични по този въпрос.
   Затова в този живот природната личност трябва да направи избор между смъртта и Живота, между преходността и Вечността. Съществото, което се „преражда“ е микрокосмосът, защото той е безсмъртният.
   Розата на сърцето, духовният атом е Божията искра, пазена като обет на милост в падналия човек, докато той узрее и я събуди, за да тръгне по пътя на Възкресението и да се върне в Божествения дом на Създателя.
   Изборът между заблудата и Истината е наш!....

Приятели, ако тази тема ви интересува, заповядайте на 23-ти април (вторник) 2019 г. от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, вътрешен двор.
Вход - безплатен, дарения за зала се приемат с благодарност.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.