ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА 06. май. 2019 г.

Някога, в правремената, човечеството обитаваше света на Светлината, Божието царство или както е наречено в Универсалното учение, Шестата космическа област. В резултат на злоупотреба с подарените божествени сили, една част от него пропадна в Седмата космическа област, където за тези души Божествената йерархия създаде един авариен, извънреден порядък, наречен диалектичен свят.
Каква е целта на този т.нар. авариен порядък?
Заповядайте на 6-ти май (понеделник) 2019 г. от 14:00 ч. в малката конферентна зала на хотел "Родопи".
Вход свободен

Адрес на събитието

Хасково

Малка конферентна зала на хотел "Родопи", бул. "България" № 39, ет. 5, от 14:00 ч.