ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА ДИАЛЕКТИКАТА 30. април. 2019 г.

Някога, в правремената, човечеството обитаваше света на Светлината, Божието царство или както е наречено в Универсалното учение, Шестата космическа област. В резултат на злоупотреба с подарените божествени сили, една част от него пропадна в Седмата космическа област, където за тези души Божествената йерархия създаде един авариен, извънреден порядък, наречен диалектичен свят.
Каква е целта на този т.нар. авариен порядък?
Заповядайте на 30-ти април (вторник) 2019 г. от 19:00 ч. в нашия център в гр.Варна
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж

от 19:00 ч.

Варна