УЧЕНИКЪТ И ДУХОВНАТА ШКОЛА Лекция № 12, 14. май. 2019 г.

     Какво представлява срещата с една Духовна школа? – Това означава да я изпи­таме като магнитно докосване, като животворна, пробуждаща, зовяща действителност. От такава една среща произлиза сила, която носи помощ.
     И ако, въз основа на това докосване, в нас се развие вяра в Духовната школа и в Универсалното братство, тази вяра ще е спонтанен израз на едно вътрешно състояние. На базата на това докосване и на познанието, произлизащо от него, ще можем да тръгнем по Пътя на освобождението, който всъщност е истинската житейска задача на човека.
     Духовната школа представлява едно силово поле, чието развитие и качество зависи от напредъка на всеки един ученик по Пътя на освобождението. Тоест, тя се намира в процес на непрекъснато развитие, и в диалектичната природа постепенно се реализира едно “Ново жизнено поле”, ново “Небе-Земя”, нов “Ноев ковчег”, който посред бурите на този свят започва своето пътешествие към свободата и Абсолюта.

Приятели, заповядайте на последната ни, дванадесета беседа от цикъла ”Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света”, която ще се проведе на 14-ти май (вторник), от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.