ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си.., 02. март. 2024 г. от 16:00 ч.

„...Човече, осъзнай напълно своето благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос и колко далеч се простира познанието ти за Природата...“

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата. Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство. В математическия център на микрокосмоса се намира ядрото, Духовната искра. Тя е частица от Духа, единственото, което е останало от първоначалния божествен човек. Тя е безсмъртна и в нея се съдържа божествения план. Около нея в началото на времената е бил сътворен микрокосмосът. Пространствено Духовната искра се намира в горната дясна камера на сърцето на материалното тяло. Но тя е от друго измерение.

Заповядайте на 2-ри март (събота) 2024 г. от 16:00 ч.
в нашия център в гр.Варна

Вход свободен
Адрес на събитието

ВАРНА

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж

от 16:00 ч.