ЗАВРЪЩАНЕТО - ЗВЕЗДНИЯТ ПЪТ НА ПРОБУДЕНИТЕ ДУШИ 12. юни. 2019 г.

Днешният човек, който нарича себе си „венец на природата”, някога в правремената беше обитател на свръхприродата, на царството на Светлината. Мнозина днес страдат от един необясним копнеж по нещо изгубено. Много често те се чувстват чужденци в този свят и търсят пътя за завръщане в света на вечната хармония, справедливостта и любовта.

Има ли такъв път? Как може да бъде извървян?
Универсалното учение дава отговори на всички, които са готови да чуят.

Заповядайте на 12-ти юни (сряда) 2019 г. от 19:00 часа, в нашия център в гр.Варна
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж

от 19:00 ч.

Варна