СТРАХЪТ - публична лекция в Сливен 07. ноември. 2012 г.

Страхът е ужасен огън, обхващащ цялото ни същество. Той задвижва колелото на раждането и смъртта и ни държи приковани към земната природа. Неговата противоположност е синхроничното божествено движение. Който влезе и остане в него ще осъществи Божествения план в себе си и чрез себе си.

Възможността да се достигне божествеността,дарена на Творението, съдържа в себе си абсолютната свобода. Призванието на човека е да изживее тази свобода.

 

Адрес на събитието

Сливен

Клуб на дейците на културата

сряда, 7.11.2012 от 18 часа

Галерия