ДВАТА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРИНЦИПА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ 16. октомври. 2019 г.

Задачата и на мъжа и на жената е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват. Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 16-ти октомври (сряда) 2019 г. от 18:30 часа в нашия център в гр. Пловдив

Вход свободен

Адрес на събитието

район Централен, ул. „Волга“ 47, срещу II-ро РПУ

сряда от 18:30 ч.

Пловдив

Галерия