ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си..., 15. юни. 2023 г.

„...Човече, осъзнай напълно своето благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос и колко далеч се простира познанието ти за Природата...“

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата. Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство. В математическия център на микрокосмоса се намира ядрото, Духовната искра. Тя е частица от Духа, единственото, което е останало от първоначалния божествен човек. Тя е безсмъртна и в нея се съдържа божествения план. Около нея в началото на времената е бил сътворен микрокосмосът. Пространствено Духовната искра се намира в горната дясна камера на сърцето на материалното тяло. Но тя е от друго измерение.

Заповядайте 15.06.2023 (четвъртък), от 18:30-20:30 часа
в Стара Загора, в Конферентна зала на комплекс 'Бухчевата къща', ул. 'Цар Иван Шишман' №52.

Вход свободен
Адрес на събитието

Конферентна зала на комплекс 'Бухчевата къща', ул. 'Цар Иван Шишман' №52.,

от 18:30 часа,

Стара Загора