БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Каква е връзката между богомили, катари и розенкройцери?, 29. октомври. 2022 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 29-ти октомври (събота) 2022 г. от 11:00 часа
в нашия център в гр. Варна
Входът е свободен

Свързани събития

29 октомври 2022 г. | Добрич БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж

от 11:00 ч.

Варна