ЗНАЧЕНИЕТО И МАГИЧНАТА СИЛА НА ДУМИТЕ И СЛОВОТО 04. февруари. 2020 г.

Словото е най-могъщата сила, подарена на Човека. То е най-скъпоценния дар – дарява любов, надежда , спасение и изцеление. Думите и Словото творят живота ни. Чрез тях можем да променим реалността си.

   Смисълът на Словото е осъществяване, изява. То е енергия и информация, която не се губи и чака времето си, за да се изяви, да бъде осъществена. Всяка дума крие възможност за промяна.

За да получите повече информация за значението и магичната сила на думите и Словото, заповядайте на 4-ти февруари (вторник) 2020 г. от 19 ч.в зала "Есенс" (вътрешен двор) на ул. "6-ти септември" № 37 в гр. София.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19:00 ч. /вътрешен двор/