ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола?, 30. април. 2023 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват.Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 30-ти април (неделя) 2023 г. от 15:00 часа в Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28.

Вход свободен

Свързани събития

29 април 2023 г. | Велико Търново ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

Адрес на събитието

Разград

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, бул. “Бели Лом” №28, от 15:00 ч.