ЖИВЕЕМ ЛИ СЪЗНАТЕЛНО - публична лекция в Русе Уводна лекция към цикъла: Пътят на розенкройцерите в епохата на Водолея, 20. октомври. 2012 г.

На 20.10, събота, от 13.00 ч. ще се проведе уводната лекция:  „Живеем ли съзнателно” към цикъла от лекции:

ПЪТЯ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ В ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ

27.10, събота, 16.00 ч. - Съзнанието – ключ за разбиране на реалността. Човек – Земя – Вселена – /1-ва лекция от цикъла
03.11, събота, 13.00 ч. - Човекът на Водолея по пътя на Духовната душа, 2-ра лекция
25.11, неделя, 17.00 ч. -  Божествената алхимия, 3-та лекция
01.12, събота, 13.00 ч. -  Духовната работа на Розенкройцерите и тайната помощ, 4-та лекция

вход свободен!

Свързани събития

27 октомври 2012 г. | Русе ПЪТЯТ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ В ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ - цикъл лекции

Адрес на събитието

Русе

Хотел „Бистра и Галина” – голяма зала