ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола? , 01. април. 2023 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват.Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 01-ви април (събота) 2023 г. от 10:00 часа в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 207.

Вход свободен

Свързани събития

01 април 2023 г. | Хасково ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

Адрес на събитието

Кърджали

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 207 от 10:00 ч