АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ 25. ноември. 2023 г.

Относно алхимията съществуват две мнения. Според едното схващане, алхимията представлява превръщане на металите в буквалния смисъл на думата. Вие сигурно познавате старите картини на алхимика между неговите реторти и колби, зает с всевъзможни таинствени процеси, чието върховно постижение е превръщането на неблагородните метали в злато.
Другото схващане е, че превръщането на металите трябва да се разбира в чисто духовен смисъл. При това става дума за златото на Духа, който трябва да се освободи от низшето и да се издигне в една по-висша действителност. Първото мнение е абсолютно погрешно. Второто мнение, като една от задачите на човека съдържа в себе си известна истина, но тя още нищо не казва относно алхимията на Розенкройцерите. Едно по-подробно изучаване и проникване през воалите, забулващи нещата, ни обяснява какво представлява истинската алхимия..

Заповядайте на 25-ти ноември (събота) 2023 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел "Панорама" ул. "Стефан Стамболов" № 63, Велико Търново

Вход свободенАдрес на събитието

Конферентна зала на хотел Панорама

от 16:00 ч.

Велико Търново