АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ 26. ноември. 2023 г.

Относно алхимията съществуват две мнения. Според едното схващане, алхимията представлява превръщане на металите в буквалния смисъл на думата. Вие сигурно познавате старите картини на алхимика между неговите реторти и колби, зает с всевъзможни таинствени процеси, чието върховно постижение е превръщането на неблагородните метали в злато.
Другото схващане е, че превръщането на металите трябва да се разбира в чисто духовен смисъл. При това става дума за златото на Духа, който трябва да се освободи от низшето и да се издигне в една по-висша действителност. Първото мнение е абсолютно погрешно. Второто мнение, като една от задачите на човека съдържа в себе си известна истина, но тя още нищо не казва относно алхимията на Розенкройцерите. Едно по-подробно изучаване и проникване през воалите, забулващи нещата, ни обяснява какво представлява истинската алхимия..

Заповядайте на на 26 ноември от 10:00 часа в конферентната зала на хотел "Бистра и Галина" на ул. "Хан Аспарух" № 8.
Вход свободенСвързани събития

07 март 2021 г. | Разград АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ

Адрес на събитието

Русе

конферентната зала на хотел "Бистра и Галина"

от 10:00 ч.