ДА БЪДЕШ ЧОВЕК И ДА СТАНЕШ ЧОВЕК среща за размислъл - аудио запис, 08. април - 01. май. 2021 г.

Текстът на тази среща за размисъл беше написан от млади ученици от Школата на Златния Розенкройц на възраст между 18 и 25 години. В него те разсъждават върху своето виждане за това какво означава да бъдеш човек и да станеш човек. И ще ни поведат в търсенето на отговор на редица жизненоважни въпроси...
На този линк (https://vimeo.com/534515326) можете да чуете аудио запис на тази среща за размисъл.

Адрес на събитието

ONLINE

аудио

Среща за размисъл