ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ 24. април. 2021 г.

Мнозина през вековете са търсили Граала - според историята съдът с кръвта на Иисус.
Какво обаче представлява Граалът и къде трябва да се търси?

Заповядайте на 24-ти април (събота) 2021 г. от 10:00 часа в конферентната зала на МОЛ Габрово, бул. "Васил Априлов" № 40, ет. 5.

Вход свободен


Свързани събития

03 февруари | Велико Търново ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ 25 април 2021 г. | Русе ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ 04 февруари | Разград ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ

Адрес на събитието

Габрово

Конферентна зала на МОЛ Габрово, бул. "Васил Априлов" № 40, ет. 5, от 10:00 ч.